Kalkulačka odhadu finančních ztrát způsobených výlukou prezenční výuky

Nastavitelné parametry Ztráty na:
Počet týdnů výuky v běžném školním roce
budoucím ročním výdělku žáka/studenta
Počet týdnů výluky prezenční výuky
celkovém budoucím výdělku žáka/studenta
Efektivita distanční výuky
%
budoucích výdělcích všech žáků a studentů
mld. Kč
Počet žáků a studentů 1)
budoucích příjmech veřejných rozpočtů
mld. Kč
Průměrný měsíční hrubý plat 2)
Kč/os.
CELKEM
mld. Kč
Očekávaný růst reálné mzdy v % ročně
%
Částky pro srovnání:
Průměrný dopad dodatečného roku studia na budoucí výdělek
%
Roční výdaje na školství
mld. Kč
Očekávaný počet let pracovního života
Roční výdaje na platy učitelů regionálního školství
mld. Kč
Diskontní sazba v % za rok
%
Dva antigenní testy žáků či studentů týdně
mld. Kč/týden

Studii IDEA pojednávající o parametrech a způsobu výpočtu najdete zde.

1) www.vyzkum-mladez.cz, www.czso.cz
2) www.czso.cz

S podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu GAMA2 čp. TP01010040.