IDEA je projekt Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.

Vítejte na IDEA-Apps / Welcome to IDEA-Apps

Naše aplikace / Our applications

Aplikace umožnuje nahlédnout dlouhodobější trendy publikačního výkonu výzkumných organizací a součástí vysokých škol (VŠ) mezi obdobím let 2008-2009 a 2013-2014 (pozdější data zatím vláda nezveřejnila). Mapovány jsou pouze publikace typu Article, Review a Letter v časopisech indexovaných databází Web of Science (WoS). Publikační výkon představuje počet publikací za určité období. Go to the App

The application enables you to view the longer-term trends in research organizations' and university workplaces' publication outputs during the periods 2008-2009 and 2013-2014 (the government has not yet published any more recent data). Only publications in the categories Article, Review and Letter in journals indexed in the Web of Science (WoS) database are mapped. The publication output is the number of publications during the given period. Go to the App

This web tool offers an interactive comparison of selected countries' academic publication output in terms of the quantity of articles and their influence, inferred from the academic influence level of the journals they are published in. The tool enables the user to examine particular countries' and disciplines' (dis)advantages in publication output relative to other countries and to visualize these in graph form. Go to the App

Aplikace umožnuje porovnávat publikační výkon a jeho trendy na úrovni výzkumných organizací a součástí vysokých škol (VŠ) v období let 2011-2015 na základě údajů z vládního Hodnocení 2016. Publikační výkon představuje počet publikací za určité období. Sledovány jsou pouze publikace typu Article, Review a Letter v časopisech indexovaných databází Web of Science (WoS). Go to the App

Naše kontakty / Our contacts

IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i. / IDEA at CERGE-EI

Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1

email: idea@cerge-ei.cz

tel: (+420) 602 698 440

Sledujte nás na / Follow us on: